Sản phẩm

Hệ thống đo bồn xăng dầu tự động OPW (Mỹ)

Mã sản phẩm: Đo mức OPW - SS1
0 VNĐ

Giá chưa bao gồm VAT

Hệ thống đo bồn xăng dầu tự động OPW (Mỹ)

Một giải pháp tối ưu cho việc kinh doanh xăng dầu:

- Thay thế việc giao ca trên sổ sách bằng các dữ liệu được lưu trên máy tính.Phát hiện hao tổn do rò rỉ nhiên liệu.

- Kiểm tra dữ lệu mỗi lần nhập xuất nhiên liệu. Kiểm tra chính xác nhiên liệu trong bồn chứa.

 

Thông tin thêm về sản phẩm Hệ thống đo bồn xăng dầu tự động OPW (Mỹ), xin vui lòng liên hệ với chúng tôi.